S Borgeby Fiberförening

Lägesrapport

God fortsättning på det nya året!

Liten lägesrapport!

Som vi tidigare informerat om så har det fattats beslut om nya pengar för fiberutbyggnad ur Landsbyggdsprogrammet. Dessvärre har reglerna ändrats och processen gjorts besvärligare då den nu omfattas av lagen om offentlig upphandling.

Vi har ett brautgångsläge i vår fiberförening då Fortum drog med kanalistion för fiber upptill Ängen och Sunne Kommun nu lägger med kanalisation i samband med den pågående avloppsgrävningen upp till Bergskog. Vårt område är geografiskt koncentrerat med mycket åkermark. Faktorer som bidrar till en kostnadeffektiv installation. Mot denna bakgrund har vi beslutat att ta fram ett förslag med egen finansiering. 

Styrelsen har planerat ett arbetsmöte 25 januari klockan 17:00 på Selma Spa där vi kommer att rita in ett förslag på dragning av fiberkanalisation på kartan. Därefter kommer Rejlers att hjälpa oss med att ta fram ett förfrågningsunderlag så att vi kan ta in offerter från tex Eltel och Relacom. Vi kommer sedan att kalla till ett medlemsmöte i slutet av mars där vi kommer att kunna presentera ett kostnadsförslag. Vi gör detta för att inte fördröja processen ytterligare. Har du god kännedom om markförhållande eller annat som du tror kan vara av vikt för val av väg för dragning av nätet får du gärna delta i mötet 25.1, skicka ett mail till anders@pertun.se så att jag vet att du är på gång, tipsa gärna om det är någon annan du tycker borde vara med.

MVH
Anders Pertun och Styrelsen

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)