S Borgeby Fiberförening

Lägesrapport oktober

Söndagen 27 september mötte majoriteten av våra medlemmar upp på ett medlemsmöte på Selma Spa.

Anders Pertun, ordförande i föreningen gick igenom den reviderade tidsplanen för vårt fiberprojekt. Relecom beräknar med att börja gräva/plöja direkt efter älgjakten v 43. 
Vi räknar med att blåsa fiber i vecka 2 2016. Målsättningen är att alla skall ha fiber i sitt hus senast 31.3 2016!

Under vecka 40 och 41 har vi skickat ut nyttjanderättsavtal till samtliga berörda markägare. 

Föreningen har idag (20151006) 77 medlemmar.

Samliga delfakturor som skickats från Redovisningsbyrån är betalda. Nästa faktura skickas ut 30 oktober och skall vara betald 30 november!

 

Sunne 20151006

Anders Pertun

6 Oct 2015

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)